Łącze zapasowe

Łącze zapasowe pozwalanie nie tylko zminimalizować ryzyko przerwy w działaniu firmy podczas awarii łącza głównego. Pozwala również optymalizować wykorzystanie każdego z łącz rozkładając ruch klientów pomiędzy wielu ISP.

Możemy skonfigurować łącze zapasowe w oparciu w kilka scenariuszy:

  • Łącze zapasowe „oczekuje na awarię” łącza podstawowego przejmując całość ruchu
  • Obydwa łącza pracują równolegle i w przypadku awarii jednego z nich drugie przejmuje całość użytkowników
  • Przypisanie grupy użytkowników do konkretnego łącza (z możliwością przejścia na drugie w przypadku awarii pierwszego)

Tak na prawdę możliwości są praktycznie nieograniczone dlatego też zapraszamy do kontaktu i przestawienia Państwa oczekiwań.